"MR" Kancelaria Podatkowa rozpoczęła działalność w 1992 r. prowadzona jest na podstawie:

  • wpisu na listę doradców podatkowych nr 07579/98.
  • świadectwa kwalifikacyjnego nr 4088/97 wydanego przez Ministra Finansów potwierdzającego wymogi kwalifikacyjne określone dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Współpraca z Kancelarią Podatkową „MR” oznacza:

  • zaangażowanie w sprawy Klientów związane z prowadzoną działalnością,
  • usługi, które są dostosowane do indywidualnych oczekiwań oraz potrzeb Klientów.

Posiadamy niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg podatkowych potwierdzone certyfikatami Ministra Finansów oraz wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.