CENNIKI I PROMOCJE

Dla nas każdy Klient jest tak samo ważny i zawsze podchodzimy do niego indywidualnie.

Miesięczny koszt naszej usługi może być skalkulowany w dwojaki sposób:

  • jako miesięczna kwota określona ryczałtowo,
  • jako iloczyn ceny za jeden dekret i liczby dekretów w miesiącu, powiększony o koszt obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Dodatkowo za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (CIT-8 ), rozliczenia pracowników ( PIT-11) oraz rozliczenia firmy (PIT-36) pobieramy wynagrodzenie w wysokości odpłatności za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Podane poniżej ceny mają charakter orientacyjny, są cenami netto, dotyczą opłat miesięcznych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Odpłatność za usługę ustalamy z każdym klientem indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaj usługi Ceny netto w PLN
(opłaty miesięczne)
Obsługa ksiąg
księgi handlowe
pierwsze 3 miesiące rabat 30%
od 800 PLN
podatkowa księga przychodów i rozchodów
pierwsze 3 miesiące rabat 30%
od 200 PLN
ewidencja przychodów (ryczałt) od 150 PLN
Obsługa kadrowo-płacowa, dla których prowadzone są księgi
zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, umowę zlecenie z naliczeniem składek ZUS od 40 PLN
zatrudnienie na umowę zlecenie nie podlegającą składkom ZUS oraz umowę o dzieło od 30 PLN